Terminology quiz

Question Answers Right answer
Palm heel block
Kake-shuto-uke
Teisho-uke
Otoshi-uke
Tate-shuto-uke
X-block
Ashibo-kake-uke
Nami-gaeshi
Sokumen-awase-uke
Juji-uke
Outside forearm block
Kakiwake-uke
Seiryuto-uke
Kake-shuto-uke
Soto-Ude-uke
Vertical knife hand block
Uchi-Ude-uke
Seiryuto-uke
Tate-shuto-uke
Gedan-juji-uke
Combined palm-heel block
Teisho-awase-uke
Keito-uke
Kakiwake-uke
Teisho-uke