Terminology quiz

Question Answers Right answer
Bent wrist block
Sokumen-awase-uke
Kakuto-uke
Seiryuto-uke
Te-nagashi-uke
Palm heel block
Ashibo-kake-uke
Soto-Ude-uke
Sukui-uke
Teisho-uke
Downwards X-block
Gedan-barai
Sokuto-osae-uke
Gedan-juji-uke
Te-nagashi-uke
Downwards hooking block
Soto-Ude-uke
Sukui-uke
Uchi-Ude-uke
Gedan-kake-uke
Side combined block
Gedan-kake-uke
Keito-uke
Sokumen-awase-uke
Ashikubi-kake-uke
Upper rising block
Age-uke
Keito-uke
Soto-Ude-uke
Gedan-juji-uke
Ankle hooking block
Ashikubi-kake-uke
Sokuto-osae-uke
Juji-uke
Gedan-kake-uke
Outside forearm block
Tate-shuto-uke
Age-uke
Soto-Ude-uke
Kake-shuto-uke
Augmented forearm block
Teisho-awase-uke
Morote-uke
Tate-shuto-uke
Uchi-Ude-uke
Chicken head wrist block
Morote-uke
Keito-uke
Gedan-kake-uke
Sokuti-osae-uke