Terminology quiz

Question Answers Right answer
Crossed feet stance
Renoji-dachi
Kosa-dachi
Heisoku-dachi
Zenkutsu-dachi
Side (straddle) stance
Shiko-dachi
Kiba-dachi
Shizentai
Zenkutsu-dachi
Half-moon stance
Hangetsu-dachi
Musubi-dachi
Zenkutsu-dachi
Sanchin-dachi
Natural position
Shizentai
Shiko-dachi
Hangetsu-dachi
Musubi-dachi
Informal attention stance (toes apart)
Kokutsu-dachi
Shizentai
Musubi-dachi
Renoji-dachi
Hour-glass stance
Renoji-dachi
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Kokutsu-dachi
Sanchin-dachi
Back stance
Teiji-dachi
Kokutsu-dachi
Musubi-dachi
Uchi-hachiji-dachi
L stance
Kokutsu-dachi
Neko-ashi-dachi
Shizentai
Renoji-dachi
Inverted open leg stance
Heisoku-dachi
Shizentai
Uchi-hachiji-dachi
Shiko-dachi
Square stance
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Hachiji-dachi
Shiko-dachi
Kokutsu-dachi