Terminology quiz

Question Answers Right answer
T stance
Teiji-dachi
Kokutsu-dachi
Kosa-dachi
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Side (straddle) stance
Kosa-dachi
Musubi-dachi
Renoji-dachi
Kiba-dachi
Open leg stance (yoi)
Kokutsu-dachi
Hachiji-dachi
Musubi-dachi
Teiji-dachi
Inverted open leg stance
Heisoku-dachi
Neko-ashi-dachi
Uchi-hachiji-dachi
Heiko-dachi
Informal attention stance (toes apart)
Heiko-dachi
Uchi-hachiji-dachi
Musubi-dachi
Kokutsu-dachi
L stance
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Hachiji-dachi
Renoji-dachi
Heiko-dachi
Back stance
Heisoku-dachi
Hachiji-dachi
Renoji-dachi
Kokutsu-dachi
Informal attention stance (toes together)
Heisoku-dachi
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Hachiji-dachi
Renoji-dachi
Square stance
Shiko-dachi
Hachiji-dachi
Musubi-dachi
Teiji-dachi
Rooted stance
Shizentai
Fudo-dachi (Sochin-dachi)
Hangetsu-dachi
Heiko-dachi